Με νέα Γενική Συνέλευση οι δημοσιογράφοι στο ΒΗΜΑ, αποφάσισαν να διαπραγματευτούν τις περικοπές, με πλαφόν τα κλιμάκια της αμέσως προηγούμενης σύμβασης ΕΣΗΕΑ – ΕΙΗΕΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ «ΒΗΜΑΤΟΣ» (10/1/2012)

Α) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Να συσταθεί επιτροπή από τους εργαζόμενους στο «Βήμα» η οποία θα συζητήσει και θα διαπραγματευθεί με τον ιδιοκτήτη του ΔΟΛ το ακόλουθο πλαίσιο συμφωνίας- σύμβασης:

1) Δέσμευση της Διοίκησης του ΔΟΛ για μηδέν (0) απολύσεις.

2) Επανεξέταση της «οριζόντιας περικοπής» 20% στη λογική του ποσού που έχει προϋπολογισθεί να εξοικονομηθεί για τον Οργανισμό. Δηλαδή να μελετηθεί φόρμουλα ώστε να προκύψει το εν λόγω ποσό στο οποίο καλούνται να συμβάλλουν οι εργαζόμενοι με κατώτερο πλαφόν της περικοπής τα κλιμάκια της αμέσως προηγούμενης σύμβασης ΕΣΗΕΑ – ΕΙΗΕΑ.

3) Ολα τα θεσμικά ζητήματα (π.χ. διαβάθμιση εσωτερικοί - εξωτερικοί συντάκτες, κλιμάκια και πριμ πολυετίας, επιδόματα θέσης - γάμου - τέκνων, δικαιούμενες ημέρες κανονικής άδειας, επιδόματα αδείας και εορτών κλπ.) ισχύουν καταπώς προβλέπονται στην προαναφερθείσα συλλογική σύμβαση εργασίας που είχε υπογραφτεί μεταξύ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΗΕΑ.
 

4) Οσοι μπουν σε διαδικασία συνταξιοδότησης μέσα στην τριετία 2012-13-14 να εισέλθουν σε αυτή με τα ισχύοντα ως τώρα οικονομικά δεδομένα όσον αφορά την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων εκ μέρους της ιδιοκτησίας του ΔΟΛ.


5) Επιβεβαίωση της δέσμευσης της Διοίκησης για ενσωμάτωση του 13ου και 14ου μισθού στις αποδοχές, εάν αυτοί κοπούν με νομοθετική ή άλλη κυβερνητική ρύθμιση.

 

Η εν λόγω επιτροπή αποφασίστηκε να αποτελείται από τους συναδέλφους: Αρη Ραβανό, Δημήτρη Νικολακόπουλο, Πάνο Παπαδόπουλο και Αντώνη Κοκκαλίδη. Στην αντιπροσωπεία μπορεί να συμμετέχει αυτοδικαίως και ο εκπρόσωπος των συντακτών του «Βήματος» συνάδελφος Τάσος Αναστασιάδης.

 

Β) Εάν αυτή η διαπραγμάτευση καρποφορήσει το αποτέλεσμά της να τεθεί στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ προκειμένου η διοίκηση του συνδικαλιστικού οργάνου των δημοσιογράφων να χειριστεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (π.χ. μίας εβδομάδας) την υπογραφή της συμφωνίας – σύμβασης με τη διοίκηση του ΔΟΛ. Σε περίπτωση που το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ αρνηθεί τη διαδικασία αυτή, να συγκληθεί άμεσα ΓΣ του «Βήματος» που θα αποφασίσει πώς θα υλοποιήσει τη συμφωνία που θα έχει επέλθει.

 

Η ανωτέρω πρόταση υπερψηφίστηκε από 54 μέλη (και αποτελεί απόφαση της ΓΣ του «Βήματος») έναντι 25 της πρότασης που μειοψήφησε (ακολουθεί η διατύπωσή της) και 5 λευκών.