Και όμως η κρίση παρέχει και ευκαιρίες για όποιον μπορεί να τις διακρίνει και να τις αξιοποιήσει έγκαιρα και σωστά. Το παράδειγμα της εταιρείας Ευρώπη – ένα από τα δύο πρακτορεία διανομής που δραστηριοποιούνται στην σχετική αγορά- επιβεβαιώνει αυτή την διαπίστωση με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο. Η διοίκηση του Πρακτορείου με την ενθάρρυνση και την αποφασιστική στήριξη των βασικών μετόχων του (Πηγασος και Καθημερινή) προχώρησε σε κινήσεις εξορθολογισμού σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της εταιρείας – κινήσεις που απέδωσαν τα αναμενόμενα και έθεσαν σε μια νέα βάση τα οικονομικά και επιχειρησιακά της δεδομένα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξορθολογισμού η διοίκηση του Πρακτορείου –το οποίο πλέον παρά γερά στα πόδια του- προχώρησε σε εκλογίκευση των τιμοκαταλόγων επιφέροντας αλλαγές που απαντούν στις πραγματικότητες του σήμερα και όχι σε παράλογες δεσμεύσεις του παρελθόντος.

Όπως αναφέρει η διοίκηση του Πρακτορείου «ο στόχος των αλλαγών αυτών – από την 1η Μαρτίου 2012- είναι η εκλογίκευση των χρεώσεων , με σημαντικές εκπτώσεις για τα έντυπα με καλές κυκλοφορίες , και μικρές επιβαρύνσεις για κοστοβορες διακινήσεις μεγάλων όγκων επιστροφών και γενικότερα υπερβολικού τιράζ».

Παράλληλα, με την εκλογίκευση των χρεώσεων λαμβάνονται και επωφελή μέτρα για όλους τους εμπλεκόμενους- από την μείωση των επιστροφών. Η νέα δυναμική που αναπτύσσει η εταιρεία Ευρώπη – στην οποία ήδη εντάχθηκε και η εταιρεία που εκδίδει την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος- φαίνεται πως έμμεσα αλλά καταλυτικά θα επηρεάσει την όλη λειτουργία της αγοράς. Ως γνωστόν στην σχετική αγορά συμμετέχει και η εταιρεία Αργος, με βασικούς μετόχους τις εταιρείες ΔΟΛ και Χ.Κ.Τεγόπουλος (Ελευθεροτυπία).

Πάντως, οι πρώτες ενδείξεις από την ανταπόκριση των εκδοτικών επιχειρήσεων σε σχέση με τον νέο ηγετικό ρόλο που αναλαμβάνει η Ευρώπη χάρις στην πρωτοβουλία των μετόχων της αλλά και λόγω αντικειμενικών συνθηκών των ανταγωνιστών είναι πέραν όλων των άλλων θετικές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι προμήθειες του πρακτορείου είναι διαμορφωμένες μεχρι σημερα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Κατηγορία εντύπου    Περιοχή     Γενικός    Μεγάλοι πελάτες
Ημερήσιες                  Αθήνα         26,2%      23,2%
εφημερίδες               Επαρχία        26,2%       25,2%
Εβδομαδιαίες             Αθήνα          30,2%      24,2%
εκδόσεις                   Επαρχία        30,2%       26,2%
Περιοδικά                Αθήνα             30,2%      26,2%
                               Επαρχία          30,2%      28,2%

Από 01/03/2012 οι προμήθειες διαμορφώνονται ως ακολούθως με την ισχυουσα εως σημερα βαση υπολογισμου: 


Κατηγορία εντύπου       Περιοχή      Γενικος
Ημερήσιες εφημερίδες     Αθήνα     23,2%
Επαρχία                                        

25,2% πωλήσεις άνω των 30.000 Ε ανά έκδοση

Εβδομαδιαίες       Αθήνα        24,2%        23,2%
εκδόσεις             Επαρχία      26,2%       25,2%
Περιοδικά            Αθήνα        26,2%        23,2%
                          Επαρχία      28,2%       25,2%


Για την ελάχιστη προμήθεια ανά έκδοση και την χρέωση επιστροφών ανά φύλλο ισχύει ο ακόλουθος πίνακας. 

Οι λοιπες χρεώσεις Προωθήσεων, Απενθέσεων, Αποθήκευσης κλπ παραμενουν αμεταβλητες.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑ ΕΚΔΟΣΗ                 Αθηνα     επαρχια
Ημερήσιες Εφημερίδες                                          100      100
Εβδομαδιαίες Εφημερίδες                                       150     150
Περιοδικά με διανομή 0.001 εως 2.500 φύλλα       150     250
Περιοδικά με διανομή 2.501 εως 5.000 φύλλα       200     300
Περιοδικά με διανομή 5.001 εως 10.000 φύλλα     250     350
Περιοδικά με διανομή 10.001 και άνω                   300      400

Χρεωση επιστροφων ανα φυλλο
Ημερήσιες Εφημερίδες    0,005 0,005
Εβδομαδιαίες Εφημερίδες    0,005 0,005
Περιοδικά            0,005 0,005