ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ

Αυτόματο σύστημα ειδοποίησης για τροχαία, έως το 2014

Δημοσίευση 3 Μαρτίου 2011, 11:05 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Αυτόματο σύστημα ειδοποίησης για τροχαία, έως το 2014
Facebook Twitter Whatsapp

Στο αναπτυξιακό έργο "e-Κλήση" συμμετέχει η Space Hellas στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ).

Στο αναπτυξιακό έργο "e-Κλήση" συμμετέχει η Space Hellas στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το έργο αφορά στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού αυτόματου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης στα αυτοκίνητα (eCall). Το συγκεκριμένο έργο, στο οποίο συμμετέχουν επίσης το ΕΠΙΣΕΥ ως συντονιστής και η Cosmote, έχει συνολικό προϋπολογισμό 417.837 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας "Συνεργασία".

Το έργο "e-Κλήση", μέσα από την υλοποίηση μιας εθνικής πιλοτικής εφαρμογής του eCall, αποβλέπει στην προετοιμασία της Ελλάδας για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, η οποία θα είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2014.

Στόχος του συστήματος eCall είναι να γίνεται με αυτόματο τρόπο η ειδοποίηση για ένα τροχαίο ατύχημα, οπουδήποτε στην Ευρώπη, με τα ίδια τεχνικά πρότυπα και την ίδια ποιότητα υπηρεσίας μέσα από τη χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τον ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112. Η χρήση του μέσα στα αυτοκίνητα έχει ως σκοπό να σώσει ζωές και να μειώσει την κοινωνική επιβάρυνση των τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης για έκτακτα δυσάρεστα συμβάντα κατά τη διάρκεια της οδήγησης, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό την απόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και μειώνοντας τις συνέπειες μη έγκαιρης αντιμετώπισης συμβάντων, όπως θανατηφόρα τροχαία, σοβαροί τραυματισμοί και ρύθμιση κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο του έργου "e-Κλήση", η Space Hellas έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της πιλοτικής δοκιμής του κέντρου εξυπηρέτησης, του "Public Safety Answering Point (PSAP)", το οποίο αποτελεί ένα από τα κύρια υποσυστήματα του συστήματος eCall. Το PSAP λαμβάνει, διαχειρίζεται και αξιολογεί τις κλήσεις eCall και ακολούθως εκτελεί τις κατάλληλες για την περίπτωση ενέργειες. Επιπλέον, επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό του ατυχήματος, την αναγνώριση του αυτοκινήτου και την οπτικοποίηση των σχετικών πληροφοριών σε ένα γεωπληροφοριακό σύστημα.