Παρατάθηκε η οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους - Δράσεις 1 & 2».  

Συγκεκριμένα, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σ. Ξυνίδη, αποφασίστηκε η μετάθεση, για τεχνικούς λόγους, του καταληκτικού σημείου οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής, για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους με στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών, στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής κ.α.».
   
Η οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα μπορούσε να γίνει μέχρι την Παρασκεύη 17 του μήνα και πλέον μπορεί να γίνει έως και σήμερα τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00.  
   
Σημειώνεται ότι η παράταση αυτή αφορά μόνο όσους υποψήφιους επενδυτές είχαν ξεκινήσει επεξεργασία πρότασης μέχρι και την Παρασκευή 17.02.2012 και ώρα 24:00.