Η διατήρηση της τιμής των ζυμαρικών σε χαμηλά επίπεδα, έχει οδηγήσει στην ενίσχυση της κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με κλαδική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, που κυκλοφόρησε πρόσφατα.  

Ακόμη, όπως επισημαίνεται στην ίδια μελέτη, ο κλάδος των ζυμαρικών χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς ελέγχεται από λίγες βιομηχανικές επιχειρήσεις ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής κατευθύνεται προς το εξωτερικό και η εισαγωγική διείσδυση στον κλάδο είναι περιορισμένη.  

Ως αποτέλεσμα, κατά τη διετία 2011-2012 αναμένεται διατήρηση ή ακόμη και μικρή αύξηση της αγοράς ζυμαρικών, βάσει διακινούμενου όγκου, αν και αναμένεται να υπάρξει μείωση στην καθαρή αξία των πωλήσεων, καθώς οι εταιρείες προτίθενται να συνεχίσουν τις προσφορές και τις εκπτώσεις το προσεχές διάστημα.  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην πορεία της αγοράς ζυμαρικών κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, (2000-2010) καταγράφηκε αύξηση διακινούμενου όγκου, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,5%, ενώ το 2010, το μέγεθός της σημείωσε αύξηση 1,2%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Τα μακριά ζυμαρικά (τύπου σπαγγέτι κ.λπ.) εκτιμάται ότι καταλαμβάνουν μερίδιο συμμετοχής της τάξεως του 55% της συνολικής αγοράς και ακολουθούν οι πάστες με ποσοστό 35%. Η αξία της αγοράς ζυμαρικών υποχώρησε κατά 3,2%, το 2010, σε σχέση με το 2009, καθώς πολλές επιχειρήσεις επιδίδονται σε προσφορές, προκειμένου να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τον όγκο των πωλήσεών τους.  

Αναφορικά με τις τάσεις που επικρατούν στον κλάδο, παρατηρείται σταδιακή αύξηση της κατανάλωσης στις πάστες και μικρή υποχώρηση στα μακριά ζυμαρικά (τύπου σπαγγέτι). Αυξητικές τάσεις παρουσιάζει, επίσης, και η κατανάλωση γεμιστών ζυμαρικών, καθώς και ζυμαρικών ολικής άλεσης. Τα τελευταία χρόνια, δυναμική αύξηση κατέγραψαν και τα ζυμαρικά ιδιωτικής ετικέτας.  

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι η εγχώρια παραγωγή ζυμαρικών υπερκαλύπτει τη ζήτηση, ενώ σημαντικό ποσοστό της παραγωγής εξάγεται. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές είναι περιορισμένες συγκριτικά.  

Στο πλαίσιο της μελέτης, πραγματοποιήθηκε και χρηματοοικονομική ανάλυση του παραγωγικών επιχειρήσεων ζυμαρικών, με τη χρήση επιλεγμένων αριθμοδεικτών.  

Ακόμη, συνετάχθη ο ομαδοποιημένος ισολογισμός 4 βιομηχανιών ζυμαρικών των χρήσεων 2009 και 2010. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων αυτών αυξήθηκαν κατά 4,7%, το 2010. Η αύξηση του μικτού κέρδους κατά 10% περίπου, σε συνδυασμό με τη μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών, οδήγησε στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά 17,1%, το 2010.   

Τελικά, το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 24,5%, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 12,4%.