Στη διάψευση δημοσιεύματος του γραπτού Τύπου, που κάνει λόγο για υπογραφή μνημονίου κατανόησης με τη LEAD Finance, προχώρησε η Ελληνική Υφαντουργία ΑΕ.

Ειδικότερα, η εταιρεία διευκρινίζει τα εξής: "Η εταιρεία δεν έχει υπογράψει μνημόνιο κατανόησης ή άλλο παρόμοιο έγγραφο με την LEAD Finance.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει και στο παρελθόν, βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με το δυνητικό επενδυτή, τον οποίο εκπροσωπεί στην Ελλάδα η LEAD Finance, με στόχο να υπάρξει θετική κατάληξη, το ταχύτερο δυνατόν. Η εταιρεία θα επανέλθει, όταν και εάν υπάρξουν συγκεκριμένα και ανακοινώσιμα αποτελέσματα".