Το ποσό των 6 εκατ. ευρώ κατέβαλε η Marfin Investment Group στις 21/2/2012, έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Attica AE Συμμετοχών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ποσό των 6 εκατ. ευρώ κατέβαλε η Marfin Investment Group στις 21/2/2012, έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Attica AE Συμμετοχών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.