Ο οίκος Fitch ανακοίνωσε ότι υποβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας στην κατηγορία C από την κατηγορία CCC. Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος σημειώνει ότι η νέα πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας είναι ευθυγραμμισμένη με την ανακοίνωσή του στις 6 Ιουνίου του 2011, με την οποία είχε περιγράψει την προσέγγιση που θα ακολουθήσει σε σχέση με το θέμα της ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων.

Η νέα αξιολόγηση έρχεται μετά το χθεσινό ανακοινωθέν του Eurogroup για το δεύτερο πακέτο οικονομικής βοήθειας για την Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει το «κούρεμα» των ομολόγων των ιδιωτών πιστωτών (PSI) και την εν συνεχεία ανακοίνωση από τις ελληνικές αρχές των όρων για την προτεινόμενη ανταλλαγή των τίτλων του ελληνικού Δημοσίου.

Κατά την άποψη του Fitch, η ανταλλαγή ομολόγων, όταν ολοκληρωθεί, θα είναι -με βάση τα κριτήρια που χρησιμοποιεί- επιζήμια και κατά συνέπεια οι χθεσινές ανακοινώσεις έθεσαν σε κίνηση τη διαδικασία για την αναθεώρηση του αξιόχρεου της Ελλάδας. Η υποβάθμιση του αξιόχρεου στην κατηγορία C υποδηλώνει ότι η χρεοκοπία είναι πολύ πιθανή βραχυπρόθεσμα. Η αξιολόγηση των ομολόγων που θα είναι αντικείμενο ανταλλαγής υποβαθμίστηκε επίσης στη βαθμίδα C από τη βαθμίδα CCC.

Ο Fitch θεωρεί ότι, όταν ολοκληρωθεί η ανταλλαγή ομολόγων, η Ελλάδα θα τεθεί στην αξιολόγηση της «περιορισμένης χρεοκοπίας» (restricted default). Επίσης, θα υποβαθμισθούν στην ίδια κατηγορία «περιορισμένης χρεοκοπίας» και τα ομόλογα που θα ανταλλαγούν, όπως και όσα ομόλογα δεν προσφερθούν για ανταλλαγή, αλλά αναδιαρθρωθούν με βάση τις ρήτρες συλλογικής δράσης (collective action clauses).

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής και την έκδοση των νέων ομολόγων, το αξιόχρεο της Ελλάδας θα μετακινηθεί από την κατηγορία της «περιορισμένης χρεοκοπίας» και θα επαναξιολογηθεί σε επίπεδο που είναι συνεπές με την εκτίμηση του οίκου για τη διάρθρωση του χρέους και το πιστωτικό προφίλ της χώρας. Ο Fitch θεωρεί ως ουσιωδώς δυσμενή αλλαγή των όρων και συνθηκών των ελληνικών ομολόγων την εισαγωγή εκ των υστέρων των CACs, αλλά σημειώνει ότι πρωταρχικό πιστωτικό γεγονός είναι η ίδια η ανταλλαγή