Σε αρνητικό έδαφος κινούνται όλοι σχεδόν οι οικονομικοί δείκτες του Ομίλου ΟΤΕ, το 12μηνο που πέρασε, εξέλιξη απόλυτα αναμενόμενη, μέσα στο περιβάλλον της κρίσης και βαθιάς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, που κινείται η τηλεπικοινωνιακή αγορά.

Παρ' όλα αυτά, όμως, η διοίκηση του ΟΤΕ φαίνεται να έχει πάρει από νωρίς τα μέτρα της και έτσι ο Οργανισμός έχει μειώσει τα λειτουργικά έξοδα ανάλογα με τη μείωση του τζίρου του, ενώ παράλληλα μειώνει σημαντικά τις δανειακές του ανάγκες, επιδεικνύοντας έτσι μεγάλες αντοχές παρά το αντίξοο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Δ' τριμήνου 2011, που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα έσοδα του ΟΤΕ το 12μηνο που πέρασε, μειώθηκαν κατά 8,1%. Η επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης εσόδων συνεχίστηκε στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας, ενώ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, σαν αποτέλεσμα της σταδιακής σταθεροποίησης των συνθηκών της αγοράς.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, της απομείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων, και των χρεώσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν σε 826,6 εκατ. ευρώ το Δ' τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά 6,7% σε σχέση με 886,4 εκατ. ευρώ το Δ' τρίμηνο του 2010. Κατά τη διάρκεια του έτους, αποχώρησαν 356 εργαζόμενοι από τη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδος, 1.728 από τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και 515 από τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 1,5%, κυρίως λόγω των υψηλότερων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, καθώς και των αυξημένων εξόδων μάρκετινγκ και διαφήμισης στο τέλος του έτους.

Παρά το γεγονός ότι το Δ΄ τρίμηνο ο Όμιλος σημείωσε καθαρές ζημίες 77,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με καθαρές ζημίες 91,7 εκατ.ευρώ το Δ' τρίμηνο του 2010, συνολικά το 2011 παρουσίασε, σύμφωνα με τους σχετικούς οικονομικούς πίνακες, καθαρά κέρδη 119,7 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα πάνω από 200% σε σχέση με το 2010. Πάντως η διοίκηση του ΟΤΕ θα εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου να μη διανεμηθεί μέρισμα προς τους μετόχους για την οικονομική χρήση του 2011.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ' τρίμηνο του 2011, ανήλθαν στα 242,6 εκατ.ευρώ σε σχέση με 183,8 εκατ.ευρώ το Δ' τρίμηνο του 2010. Η αύξηση των επενδύσεων οφείλεται στη πληρωμή 83,2 εκατ.ευρώ για την απόκτηση αδειών φάσματος στη κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, το Δ' τρίμηνο του 2011. Την ίδια ώρα ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά σχεδόν 10% κατά τη διάρκεια του έτους και ανήλθε σε λιγότερα από Euro3,9 δισ.

Σε ότι αφορά την επιμέρους εξέλιξη των οικονομικών δεικτών, σε επίπεδο Ομίλου, φαίνεται ότι οι επιδόσεις των εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας του εξωτερικού, παρουσίασαν μεγαλύτερες αντοχές στην κρίση. Στην Ελλάδα, ο τζίρος της σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκε κατά 11,9%, έναντι 8,6% στη Ρουμανία. Αντίστοιχα, η Cosmote στην Ελλάδα είχε μειωμένα έσοδα κατά 9,1%, ενώ η μείωση των θυγατρικών της Cosmote σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Αλβανία, ήταν της τάξης του 3,3%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε ότι "ο Οργανισμός το 2011 επέδειξε αντοχή στην κρίση. Ο ρυθμός μείωσης των εσόδων είτε επιβραδύνθηκε ή παρέμεινε σταθερός σε όλες τις βασικές μονάδες του Ομίλου, οι λειτουργικές χρηματοροές ήταν ισχυρές, ενώ ανακοινώσαμε την πώληση της συμμετοχής μας στη Telekom Serbia. Κατά τη διάρκεια του 2011, υπό αντίξοες συνθήκες, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο σε όλους τους στρατηγικούς στόχους που είχαμε ορίσει. Μειώσαμε σημαντικά τον δανεισμό μας και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις μελλοντικές μας υποχρεώσεις".