Η ελληνική οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 4,4% το 2012, έπειτα από ύφεση 6,8% το 2011, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες προβλέψεις της Κομισιόν για την οικονομική ανάπτυξη σε Ευρωζώνη και ΕΕ, που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη.

Για τον πληθωρισμό, η Κομισιόν εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί σε αρνητικό έδαφος (αποπληθωρισμός) και θα μειωθεί κατά 0,50%, έναντι αύξησης 3,1% το 2011.

Στο τμήμα για την Ελλάδα, αναφέρεται ότι το 2011 η οικονομική δραστηριότητα ήταν πιο αδύνατη απ' ότι εκτιμάτο στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής.

Η πτώση της εγχώριας ζήτησης, σημειώνεται, οφείλεται στη μείωση των εισοδημάτων, τη «σφικτή» πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση για τον ιδιωτικό τομέα και τη συνεχιζόμενη «προσαρμογή» στην αγορά εργασίας.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά στη μείωση του κατώτερου μισθού κατά 22% και την εκτίμηση ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας (το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος) θα μειωθεί κατά 15% μέσα στην επόμενη τριετία.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ενώ η απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τους κατώτερους μισθούς στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αναμένεται να πλήξει την εγχώρια ζήτηση, γεγονός το ποίο βραχυπρόθεσμα ίσως έχει αρνητικές επιπτώσεις για την απασχόληση.

Μεσοπρόθεσμα, η Κομισιόν εκτιμά ότι άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αναμένεται να δημιουργήσουν πιο ευνοϊκές συνθήκες για την απασχόληση.

Η εγχώρια ζήτηση εφέτος θα συρρικνωθεί, δεδομένης της αναμενόμενης επιτάχυνσης της «προσαρμογής» στην αγορά εργασίας, με μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Οι επιδόσεις στον τομέα των εξαγωγών προβλέπεται ότι θα είναι «λιγότερο δυναμικές» απ' ό,τι τα προηγούμενα τρία χρόνια, μολονότι ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα από τις μειώσεις στο εργατικό κόστος για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από την ασθενή εγχώρια ζήτηση, συνεπώς ο εξωτερικός παράγοντας (η ζήτηση από το εξωτερικό) θα συνεχίσει να συμβάλει θετικά στο ΑΕΠ, σημειώνεται.

Τέλος, για τον πληθωρισμό, προβλέπεται μείωση 0,50%, λόγω της αναμενόμενης μείωσης των εισοδημάτων και της καταναλωτικής δαπάνης από τις περικοπές μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Πηγή: in.gr