Μικρές ετήσιες διακυμάνσεις παρουσίασε ο όγκος της εγχώριας κατανάλωσης σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία, τα τελευταία χρόνια, ενώ πτωτικές τάσεις παρουσίασε και η κατανάλωση τροφών για κατοικίδια ζώα. Αυτό προέκυψε, μεταξύ άλλων, από κλαδική μελέτη, που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group.

Ειδικότερα, ο όγκος της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία εμφάνισε μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου της τάξης του 3%, την περίοδο 2003-2008. Το 2009, παρατηρήθηκε μείωση περίπου 5%, ενώ, το 2010, παρουσίασε μικρή άνοδο κατά 1,4%.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, οι τροφές, που προορίζονται για τη σίτιση των πτηνών και των αιγοπροβάτων, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς. Η ζήτηση καλύπτεται ουσιαστικά από την εγχώρια παραγωγή, ενώ οι εισαγωγές σε τελικά προϊόντα είναι περιορισμένες. Οι εξαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Η αγορά των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία είναι διασπαρμένη μεταξύ πολλών επιχειρήσεων.

Σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα, καθώς και τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου, αναφέρονται επεσήμανε τα εξής:

Ο όγκος της εγχώριας κατανάλωσης ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα παρουσίασε σημαντική άνοδο, την προηγούμενη δεκαετία. Τα τελευταία, όμως, έτη ο ρυθμός της ετήσιας μεταβολής βαίνει μειούμενος, τη δε διετία 2009-2010 ήταν αρνητικός, διαμορφούμενος στο -4,3%.

Η ζήτηση καλύπτεται, κυρίως, από εισαγόμενα προϊόντα. Ο μεγαλύτερος όγκος τροφών για κατοικίδια ζώα διοχετεύεται στην αγορά, μέσω των σούπερ μάρκετ και καταστημάτων ειδών μικρών ζώων (pet shops). Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κατανάλωση ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (σε ποσότητα), τη διετία 2011-2012, αναμένεται να κινηθεί μεταξύ σταθερότητας και μικρής πτώσης. Η συνολική αγορά των τροφών κατοικίδιων ζώων (σε ποσότητα) προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει μικρούς πτωτικούς ρυθμούς, την ίδια περίοδο.

Στο πλαίσιο της μελέτης, πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση δείγματος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία, καθώς και στον τομέα των τροφών για τα κατοικίδια, για την πενταετία 2006-2010.