Στα 114 διαμορφώθηκαν τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη των Ελληνικών Πετρελαίων το 2011, μειωμένα από το 180 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το ΔΣ πρότεινε τη διανομή μερίσματος 0,45 ευρώ ανά μετοχή.

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν στα 363 εκατ. ευρώ (-23% έναντι του 2010) και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 137 εκατ. ευρώ (-33% έναντι του 2010), όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο όμιλος.

Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν το 2011 κατά 10% σε 9,308 δισ. ευρώ, έναντι 8,477 δισ. ευρώ πέρυσι.

Βάσει του οικονομικού ημερολογίου των ΕΛΠΕ, η αποκοπή μερίσματος για τη χρήση 2011 θα γίνει στις 27 Ιουλίου.

Πηγή: in.gr