Την Παρασκευή αναμένεται να αρχίζει η διαδικασία για την ανταλλαγή ελληνικών κρατικών ομολόγων συνολικής αξίας 206 δισ. ευρώ περίπου.  

Στις 9 Μαρτίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η συμμετοχή στη δήμοσια προσφορά και θα εξετασθεί αν είναι ικανοποιητική και αν θα ενεγοποιηθούν οι ρήτρες που θα έχουν ήδη νομοθετηθεί και θα αφορούν ποσοστό συμμετοχής των δύο τρίτων (66,6%).  

Σύμφωνα με την προγραμματιζόμενη διαδικασία, η ανταλλαγή των ομολόγων που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου (5 ή 6 του μηνός) για τα ομόλογα που διέπονται από το αλλοδαπό, κυρίως, το αγγλικό, δίκαιο.  

Το 93% των κρατικών ομολόγων σε κυκλοφορία διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Υπό το αγγλικό δίκαιο έχουν εκδοθεί ομόλογα ονομαστικής αξίας 17 δισ. ευρώ περίπου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.  

Σημειώνεται ότι σε αυτά υπάρχουν ήδη ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs). Σε κάποια αυτά, το όριο για την ενεργοποίηση της ρήτρας και την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των ομολογιούχων σε αλλαγές των όρων των ομολόγων είναι 66% και σε άλλα 75%.


Πηγή: tovima.gr