Ανακοινώθηκε κι επισήμως από το υπουργείο Οικονομικών η επίσημη πρόσκληση για το PSI. Σύμφωνα με το υπουργείο οι βασικοί όροι της προσφοράς έχουν ως παρουσιάστηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι πλήρεις όροι κάθε πρόσκλησης θα διατίθενται μόνο μέσω του www.greekbonds.gr.

Σύμφωνα με αυτό, κάθε κρατικό ομόλογο που βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτών ομολογιούχων θα ανταλλαχθεί με τα εξής:

1) Με νέα ομόλογα που θα εκδώσει το ελληνικό δημόσιο, ονομαστικής αξίας ίσης με το 31,50% του τίτλου που ανταλλάσσεται.

2) Με διετείς τίτλους που θα εκδώσει το EFSF, ονομαστικής αξίας ίσης με το 15% των τίτλων που ανταλλάσσονται.

3) Με ομόλογα συνδεμένα με την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ, τα οποία θα εκδώσει το ελληνικό δημόσιο.

Την ημέρα διακανονισμού του PSI το ελληνικό δημόσιο θα παραδώσει στους πιστωτές έντοκα γραμμάτια βραχυπρόθεσμης διάρκειας του EFSF ως αντάλλαγμα για τους μη αποπληρωθέντες τόκους έως και τις 24 Φεβρουαρίου 2012 στα ομόλογα που θα ανταλλαχθούν.

Παράλληλα προβλέπει:

-επιτόκιο 2% για λήξεις ομολόγων από το 2012 έως και το 2014,
-επιτοκιο 3% για λήξεις ομόλογων έως το 2020,
-επιτόκιο 3,65% για τα ομόλογα που λήγουν το 2021 και από εκει και πάνω 4,3%.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η ζημία για τις τράπεζες σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας ανέρχεται στο 75%.

Η περίοδος αποδοχής της προσφοράς θα διαρκέσει 10 ημέρες με στόχο η ανταλλαγή για τα ομόλογα ελληνικού δικαίου να ολοκληρωθεί στις 12 Μαρτίου και αρχές Απριλίου η ίδια διαδικασία για τα ομόλογα ξένου δικαίου.

Αν η συμμετοχή στη δημόσια προσφορά υπερβεί το 90%, τότε η διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων θα ολοκληρωθεί κανονικά. Στην περίπτωση που η συμμετοχή κυμανθεί από 75% ως 90% τότε το ελληνικό κράτος θα συμβουλευτεί με τους πιστωτές του επίσημου τομέα για το αν θα προχωρήσει στην ανταλλαγή. Εφόσον, η συμμετοχή είναι μικρότερη από το 75%, η διαδικασία ανταλλαγής δεν θα προχωρήσει.

Τα νέα ομόλογα θα υπόκεινται στο βρετανικό δίκαιο, όπως αναφέρεται στο τέλος της πρόσκλησης.

Αισιόδοξος για υψηλή συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος του IIF, Τσαρλς Νταλλάρα, σύμφωνα με το Reuters.


Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο για το PSI υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη.