Η φοροκάρτα έχει μπει στη ζωή μας εδώ και μερικούς μήνες. Οι φορολογούμενοι, αλλά και πολλές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν πώς χρησιμοποιείται, ενώ υπάρχει και η κατηγορία επιχειρηματιών που... κάνουν πως δεν ξέρουν.  


Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε απόφαση, που καθορίζει τις λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε.

Αναλυτικότερα:  

- Ο χρήστης της κάρτας Αποδείξεων υποχρεούται να δηλώσει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τον αριθμό της, μέσω του internet ή μέσω SMS. Μπορούν να δηλωθούν έως τρεις κάρτες για έναν ΑΦΜ μέσα σ΄ ένα μήνα, είτε λόγω αντικατάστασής τους, σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, είτε λόγω διάθεσής τους σε προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του κατόχου.

- Κατά τη συναλλαγή σε κατάστημα, που διαθέτει το τερματικό (POS), o φορολογούμενος πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί την Κάρτα Αποδείξεων για την καταγραφή του ποσού της απόδειξης. Η συναλλαγή αποστέλλεται στο κέντρο επεξεργασίας της τράπεζας, που παρέχει το POS. Στη συνέχεια, οι συναλλαγές αυτές αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

- Με βάση την αποστολή των στοιχείων της συναλλαγής, καταγράφονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τα βασικά στοιχεία της απόδειξης (ΑΦΜ επιχείρησης, ημερομηνία και ποσό) στην προσωπική μερίδα αποδείξεων φορολογουμένου. Οι φορολογούμενοι έχουν πρόσβαση στις προσωπικές τους μερίδες μέσω διαδικτύου.

- Η Κάρτα Αποδείξεων διατίθεται δωρεάν από όλα τα καταστήματα των Τραπεζών, χωρίς να επιτρέπεται η καταγραφή του ΑΦΜ ή των στοιχείων ταυτοποίησης του προσώπου, που τη λαμβάνει. Οι τράπεζες διάθεσης δεν υποχρεούνται στην παροχή έγγραφων ή προφορικών οδηγιών για τη δήλωση και τη χρήση της Κάρτας Αποδείξεων, υπηρεσία την οποία μπορούν να προσφέρουν προαιρετικά. Κύριος της Κάρτας Αποδείξεων είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τη φοροκάρτα
Χρήσιμες συμβουλές από το υπουργείο οικονομικών για τη χρήση της κάρτας, που παίρνει τη θέση των αποδείξεων.  

Έχει μπει στη ζωή μας από τον περασμένο Οκτώβριο. Μέχρι σήμερα, όμως, το ενδιαφέρον των φορολογούμενων για τη φοροκάρτα είναι υποτονικό. Επιπλέον, οι περισσότερες επιχειρήσεις είτε δεν ξέρουν, είτε κάνουν ότι δε γνωρίζουν τη χρήση της.

Παρ΄ όλα αυτά, το υπουργείο οικονομικών εξέδωσε απόφαση, που καθορίζει τις λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Αναλυτικότερα:  

- Ο χρήστης της κάρτας Αποδείξεων υποχρεούται να δηλώσει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τον αριθμό της, μέσω του internet ή μέσω SMS. Μπορούν να δηλωθούν έως τρεις κάρτες για έναν ΑΦΜ μέσα σ΄ ένα μήνα, είτε λόγω αντικατάστασής τους, σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, είτε λόγω διάθεσής τους σε προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του κατόχου.

- Κατά τη συναλλαγή σε κατάστημα, που διαθέτει το τερματικό (POS), o φορολογούμενος πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί την Κάρτα Αποδείξεων για την καταγραφή του ποσού της απόδειξης. Η συναλλαγή αποστέλλεται στο κέντρο επεξεργασίας της τράπεζας, που παρέχει το POS. Στη συνέχεια, οι συναλλαγές αυτές αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

- Με βάση την αποστολή των στοιχείων της συναλλαγής, καταγράφονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τα βασικά στοιχεία της απόδειξης (ΑΦΜ επιχείρησης, ημερομηνία και ποσό) στην προσωπική μερίδα αποδείξεων φορολογουμένου. Οι φορολογούμενοι έχουν πρόσβαση στις προσωπικές τους μερίδες μέσω διαδικτύου.

- Η Κάρτα Αποδείξεων διατίθεται δωρεάν από όλα τα καταστήματα των Τραπεζών, χωρίς να επιτρέπεται η καταγραφή του ΑΦΜ ή των στοιχείων ταυτοποίησης του προσώπου, που τη λαμβάνει. Οι τράπεζες διάθεσης δεν υποχρεούνται στην παροχή έγγραφων ή προφορικών οδηγιών για τη δήλωση και τη χρήση της Κάρτας Αποδείξεων, υπηρεσία την οποία μπορούν να προσφέρουν προαιρετικά. Κύριος της Κάρτας Αποδείξεων είναι το Υπουργείο Οικονομικών.