Στα χαμηλότερα επίπεδα από το Νοέμβριο του 2006 υποχώρησαν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες τον Ιανουάριο σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, αφού εμφάνισαν μείωση κατά 2,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η αβεβαιότητα απέσυρε από τις ελληνικές τράπεζες ποσό 5 δισ. ευρώ, μειώνοντας τα συνολικά υπόλοιπα στα 174,9 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στη διετία 2010-2011 οι εκροές κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστημα ανήλθαν στα 63 δισ. ευρώ, ενώ μόνο το 2011 η μείωση των καταθέσεων έφτασε τα 35 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν μειωθεί κατά 28% σε σχέση Δεκέμβριο του 2009.

Στελέχη τραπεζών δηλώνουν ότι η έγκριση του νέου πακέτου οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, που απομακρύνει τον κίνδυνο άτακτης χρεοκοπίας.