Υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2010 τα κέρδη του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) το 2011, και διαμορφώθηκαν στα 86 εκατ. ευρώ.

Με ανακοίνωσή της η εταιρεία, που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για εφέτος, αναφέρει ότι «η τοποθέτηση ιδιωτικών κεφαλαίων στο ΔΕΣΦΑ αποτελεί μια εξαιρετικά ελκυστική επένδυση στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για διάθεση μετοχών της εταιρείας σε ενδιαφερόμενους επενδυτές».

Η άνοδος της κερδοφορίας προέρχεται τόσο από την αύξηση των εσόδων για τις υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου και χρήσης του σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα όσο και από μείωση δαπανών.

Στόχος για εφέτος είναι ο διπλασιασμός του ρυθμού υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ενώ οι προβλέψεις του δεκαετούς επιχειρηματικού σχεδίου για την περίοδο ως το 2021, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του ΔΕΣΦΑ, αναφέρουν ότι το μέσο ετήσιο επίπεδο καθαρών κερδών χρήσεως μετά από φόρους θα ξεπεράσει αυτό του 2011.