Ενώπιον δύσκολων και κρίσιμων αποφάσεων κι επιλογών θα βρεθούν οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες το 2012, εξαιτίας των πρόσφατων υποβαθμίσεων, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε η Ernst & Young.

Οι πρόσφατες υποβαθμίσεις συμπιέζουν περαιτέρω την κεφαλαιακή τους επάρκεια, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία συμπληρώνει ότι η αστάθεια και η επιδείνωση των μακροοικονομικών δεικτών αλλά και του πολιτικού κλίματος επηρεάζουν αρνητικά τόσο τους ισολογισμούς, όσο και τους καταναλωτές και τους επενδυτές.

Η Ernst & Young πιστεύει ότι ο ασφαλιστικός κλάδος θα πρέπει να δώσει έμφαση σε πέντε σημεία:

-Στην αναδιοργάνωσή του με στόχο την αμεσότερη αντίδραση στις προκλήσεις και πιο συγκεκριμένα στην αναθεώρηση των επιχειρησιακών δομών των ασφαλιστικών εταιριών, του μίγματος των πολιτικών τους και των αναπτυξιακών τους προγράμματων.
-Στην αλλαγή των χρηματοοικονομικών διαδικασιών και συστημάτων,
-Στην ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνου,
-Στην ευθυγράμμιση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών και τέλος
-Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της προσαρμογής των δικτύων διανομής.