Έως και 5,6% αναμένεται να μειωθούν οι επενδύσεις στη μεταποίηση το 2012, όπως αναφέρουν οι προβλέψεις του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.


Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο δελτίο έρευνας επενδύσεων στη βιομηχανία του ΙΟΒΕ που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη τα περιθώρια προσδοκιών ανάκαμψης της επενδυτικής δραστηριότητας είναι εξαιρετικά στενά κάτω από το υπάρχον, αλλά και προβλεπόμενο δυσμενές οικονομικό κλίμα προσεχώς.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις, οι διαδικασίες ανταλλαγής ομολόγων και αποτίμησης των ακινήτων που διαχειρίζονται οι τράπεζες, έχουν επιπτώσεις και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν σημαντικά τον τραπεζικό δανεισμό.


Διασώζεται ο κλάδος των τροφίμων

Σε κλαδικό επίπεδο, επισημαίνει ο ΙΟΒΕ, εκτός από τα τρόφιμα-ποτά-καπνός (12,2%), όπου αρχικά αναμένεται επενδυτική επέκταση από τις επιχειρήσεις του κλάδου, στους υπόλοιπους εξεταζόμενους κλάδους προβλέπεται πτώση των επενδυτικών δαπανών το 2012.

Συγκεκριμένα, η υποχώρηση της δαπάνης για επενδύσεις το 2012 προβλέπεται εντονότερη στην Κλωστοϋφαντουργία (-92,9%) και μικρότερη στα Μη μεταλλικά Ορυκτά (-22,7%) και τους Λοιπούς Κλάδους (-25,5%).

Πτωτικά, αν και ηπιότερα σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις, αναμένεται να κινηθεί η επενδυτική δραστηριότητα το 2012 και στην Ένδυση-Υπόδηση, ακολουθώντας την υπάρχουσα τάση του κλάδου (-4,4%), αλλά και στα Χημικά (-9,9%).

Οι αρνητικές προβλέψεις των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων έρχονται σε αντίθεση με την πορεία του επενδυτικού κλίματος στο διεθνές περιβάλλον, τόσο στην ΕΕ, όσο και την Ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις προεξοφλούν αρνητικά και το 2012 στην επενδυτική τους δραστηριότητα τις επιπτώσεις της κρίσης χρέους της χώρας και της οικονομικής ύφεσης, οι ευρωπαϊκές μεταποιητικές επιχειρήσεις προβλέπουν άνοδο των επενδύσεών τους κατά 7,5% στην ΕΕ και κατά 6,3% στην Ευρωζώνη.

Εκτός της Ελλάδας, η Πορτογαλία, η Πολωνία και η Λετονία επίσης προβλέπουν πτώση στην επενδυτική τους δραστηριότητα το 2012.


Μείωση 2,9% το 2011

Το 2011, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης μειώθηκαν κατά 2,9%, όταν οι προβλέψεις για την πορεία των επενδύσεων σε αυτό το έτος στην προηγούμενη έρευνα κατέληγαν σε άνοδο (17,7%).

Σημειώνεται ότι, τελευταία και ακριβέστερη ωστόσο εκτίμηση για την εξέλιξη της επενδυτικής δραστηριότητας το 2011 θα προκύψει στην επόμενη έρευνα του ΙΟΒΕ που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο-Απρίλιο, όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί και η λογιστική διαχείριση των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από in.gr