Λήγει αύριο η προθεσμία για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση για σταδιακή αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο με τους οφειλέτες να προσέρχονται μαζικά στις εφορίες.Υπενθυμίζεται ότι όσοι αποδεδειγμένα δεν έχουν τη δυνατότητα αν εξοφλήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, σε/έως 24 δόσεις θα μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους προς τις ΔΟΥ τη αύξηση του χρονικού διαστήματος για αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν:

- Ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ ή στα Τελωνεία ως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

- Ληξιπρόθεσμες οφειλές ως και 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και έως 75.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα.

Οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής θα διαγράφεται το 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε περίπτωση εξόφλησης του χρέους σε/έως 12 δόσεις διαγράφεται το 90% της οφειλής ενώ αν η εξόφληση γίνει από 13 έως 24 δόσεις θα διαγράφεται το 75% των προσαυξήσεων.