Στην απελευθέρωση του επαγγέλματος του Ορκωτού Εκτιμητή προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε για την εφαρμογή των νόμων 3919/2011 και 4038/2012 αναφέρεται πως παύει να ισχύει η διαδικασία διορισμού για την άσκηση του επαγγέλματος του Ορκωτού Εκτιμητή του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, παύει και ο καθορισμός των αποδοχών των Ορκωτών Εκτιμητών με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης και αλλάζει ο τρόπος εγγραφής φυσικών και νομικών προσώπων σε Μητρώο Εκτιμητών του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

Ακόμη, καταργείται η υποχρέωση, η αίτηση προκειμένου να επιληφθεί κάποιος έργο Ορκωτού Εκτιμητή να συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης προκαταβολής 58,7 ευρώ στον Λογαριασμό Ορκωτού Εκτιμητή της Τράπεζας της Ελλάδος (έναντι δαπάνης εκτιμήσεως).

Ακόμη, το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών σταματά να καθορίζει με ειδική απόφαση την καταλογιστέα δαπάνη εκτιμήσεως, ενώ το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών δεν θα καθορίζει πλέον με ειδική απόφαση την αμοιβή ειδικού συμβούλου συμπράττοντος με Ορκωτό Εκτιμητή.

Ομοίως, καταργείται η διάταξη που προέβλεπε πως οι βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές Α' Τάξης έχουν ως αποδοχές το 80% των αποδοχών των Ορκωτών Εκτιμητών με την ίδια προϋπηρεσία στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, αλλά και ο περιορισμός που προέβλεπε πως ο αριθμός των Ορκωτών Εκτιμητών και Βοηθών Ορκωτών Εκτιμητών Α Τάξεως θα είναι 30 άτομα.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας του από το Συμβούλιο της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο απελευθερώνεται πλήρως το επάγγελμα του Ορκωτού Εκτιμητή, καθορίζονται τα προσόντα και αναδιαρθρώνεται ο θεσμός του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.


Πηγή: in.gr