Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΒΖ και του Ομίλου για την περίοδο 01/07/2011 έως 31/12/2011.


Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος εργασιών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ανήλθε σε 87 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 16,5% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 117,4 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 13,6% έναντι της περσινής περιόδου.

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της ΕΒΖ ανήλθε σε 9,8% έναντι -10,6% της περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον ΄Όμιλο ανήλθε σε 18,9% έναντι 0,8% της περσινής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της ΕΒΖ ανήλθαν σε κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 14,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 11,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,8 εκατ. ευρώ.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της ΕΒΖ ανήλθαν σε ζημίες 6,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 0,35 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,3 εκατ. ευρώ της περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 100% και θετικό πρόσημο για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.

Πηγή: Ημερησία