Την πλήρη απελευθέρωση σειράς κλειστών επαγγελμάτων, καθώς και την άρση εμποδίων που εξακολουθούν να υπάρχουν σε άλλα, που θα έπρεπε να είχαν «ανοίξει» από το προηγούμενο έτος, εισάγει το νέο Μνημόνιο, το οποίο αναμένεται να «σαρώσει» τα ήδη πενιχρά εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών.

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να συντάξει έως το τέλος Μαρτίου ένα λεπτομερές τριμηνιαίο χρονοδιάγραμμα για την άρση των προβλημάτων στην απελευθέρωση των κλειστών, ενώ τον Απρίλιο θα πρέπει να υπάρξει ειδικό σχέδιο δράσης με παρεμβάσεις στην λιανική αγορά, στη χονδρική, αλλά και στη διανομή. Επιπλέον, για επαγγέλματα που οι περιορισμοί τους άπτονται της αρχής της αναγκαιότητας θα υπάρξει μέχρι τον Ιούνιο ειδική νομοθετική ρύθμιση, ενώ στο τέλος του 2012 θα συνταχθεί απολογιστική έκθεση για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση καλείται να προχωρήσει άμεσα στην άρση ρυθμιστικών εμποδίων σε 15 «κλειστά» επαγγέλματα, ενώ στο στόχαστρο της τρόικας μπαίνουν εκ νέου τα επαγγελματικά σωματεία των δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων και ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

Παράλληλα, θα πρέπει να εκδοθεί και υπουργική απόφαση που θα καθιερώνει την τιμή άδειας οδικών μεταφορών σε ευθυγράμμιση με τα διοικητικά.

Σε ό,τι αφορά το επάγγελμα του δικηγόρου, οι κυριότερες αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Μνημόνιο και οι οποίες θα πρέπει να θεσπιστούν άμεσα (οι περισσότερες εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012) είναι:

α) κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας δικηγόρου σε συμβολαιογραφικές πράξεις,

β) καθορισμός του ύψους της συνδρομής των δικηγόρων και των μηχανικών στις επαγγελματικές τους ενώσεις (δικηγορικούς συλλόγους, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) οι οποίες ανταποκρίνονται στο κόστος των υπηρεσιών που παρέχουν οι ενώσεις αυτές προς τα μέλη τους. Οι συνδρομές καταβάλλονται σε περιοδική βάση και δεν συνδέονται με τις χρεώσεις που επιβάλλουν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες,

γ) έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο καθορίζονται προπληρωμένα ποσά για κάθε διαδικαστική πράξη ή παραστάσεις των δικηγόρων στα δικαστήρια, δεν πρόκειται όμως για τα λεγόμενα «ποσά αναφοράς». Σημειώνεται ότι τα ποσά αναφοράς συχνά χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν ως ελάχιστο όριο αμοιβής, με συνέπεια οι τιμές να διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση καλείται να προωθήσει μία σειρά από μεταρρυθμίσεις που αφορούν την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, στο νέο Μνημόνιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

    * Αλλαγές στον καθορισμό των αμοιβών των ενεργειακών επιθεωρητών. Ειδικότερα, η κυβέρνηση καλείται να καταργήσει τις ελάχιστες χρεώσεις για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και να τις αντικαταστήσει με συγκεκριμένες χρεώσεις ανά τετραγωνικό μέτρο.
    * Εξέταση και άρση των ρυθμιστικών εμποδίων που υπάρχουν στα παρακάτω επαγγέλματα: ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, οδοντιατρεία, καταστήματα οπτικών κ.ά.), φορτοεκφορτωτές, εκτιμητές, λογιστές - φοροτεχνικοί, αναλογιστές, εταιρείες εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, γραφεία συμβουλευτικών υπηρεσιών, ξεναγοί και μεσίτες.
    * Ανατροπή και σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ) που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο, οι κάτοχοι πτυχίων των ΚΕΜΕ θα έχουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ελληνικών πανεπιστημίων.
    * Ρυθμίσεις με τις οποίες ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση πρατηρίων καυσίμων εντός των σούπερ μάρκετ. Αν και η υφιστάμενη νομοθεσία (Νόμος 3897/2010) επιτρέπει θεωρητικά τη λειτουργία τους, η διάταξη σύμφωνα με την οποία απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης ουσιαστικά ακύρωνε, λόγω έλλειψης χώρου, την ίδρυση πρατηρίων καυσίμων εντός υπεραγορών τροφίμων. Ακριβώς αυτή τη ρύθμιση καλείται να απαλείψει από τη νομοθεσία η ελληνική κυβέρνηση.
    * Μείωση κάτω από τα 80 μέτρα που είναι σήμερα της ελάχιστης απόστασης για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων από χώρους συνάθροισης κοινού 50 ατόμων και άνω.
    * Τροποποίηση της νομοθεσίας για το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων στην κατεύθυνση της απελευθέρωσής του.


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει το γεγονός ότι στα μέτρα που καλείται να πάρει η κυβέρνηση εντός του πρώτου τριμήνου του 2012 είναι η άρση της απαγόρευσης των πωλήσεων κάτω του κόστους, η οποία είχε θεσπισθεί με τον Νόμο 2941/2001.