Αύξηση καθαρών κερδών πέτυχε το 2011 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, καθώς κατέγραψε συνολικό μετά φόρων αποτέλεσμα ύψους 103 εκατ. ευρώ, αντί 96 εκατ. ευρώ το 2010, λόγω μείωσης των καταβληθέντων φόρων, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.Συγκεκριμένα, το σύνολο των λειτουργικών εσόδων της εταιρίας λειτουργίας του Αερολιμένα μειώθηκε σε σύγκριση με το 2010, καθώς από τα 356 εκατ. ευρώ έπεσε στα 332 εκατ. ευρώ, πτώση αναμενόμενη, λόγω της κρίσης.

Ειδικότερα, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2010, φτάνοντας τα 202 εκατ. ευρώ, αντί 228 το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη υπέστησαν μείωση από τα 156 εκατ. ευρώ το 2010, στα 129 εκατ. ευρώ το 2011, δηλαδή της τάξης των 27 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του «Ελ.Βενιζέλος», διανεμήθησαν μερίσματα 75 εκατ. ευρώ, αντί 168 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή έφτασε τα 3,7 ευρώ, αντί 2,5 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Σε ότι αφορά τις δαπάνες, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 3 εκατ. ευρώ, αφού κυμάνθηκαν στα 130 εκατ. ευρώ, αντί 127 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Επίσης, οι πληρωθέντες φόροι εισοδήματος έφτασαν τα 50 εκατ. ευρώ, αντί 69 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Παράλληλα, το σύνολο των υποχρεώσεων, εκ των οποίων οι περισσότερες μακροπρόθεσμες, μειώθηκε στα 930 εκατ. ευρώ από το 1 δισ. που ήταν την προηγούμενη χρονιά,

Πάντως, το 2011 η εταιρία λειτουργίας του Αεροδρομίου έκλεισε με αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία έφτασαν τα 266 εκατ. ευρώ, αντί 220 εκατ. ευρώ. πέρυσι, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της κυμάνθηκε στο 1,395 δισ. ευρώ, αντί 1,439 δισ. ευρώ το 2010.

Η καθαρή θέση του «Ελ.Βενιζέλος» έκλεισε το 2011 με σύνολο 465 εκατ. ευρώ, αντί 436 εκατ. το 2010.

Πηγή: tovima.gr