Πτώση στο 2,1% σημείωσε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Ιανουάριο, από 2,2% τον προηγούμενο μήνα και 4,9% τον Ιανουάριο του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία .

Το Νοέμβριο και τον Οκτώβριο, ο πληθωρισμός ήταν 2,8% και 2,9% αντίστοιχα.  

Σε μηνιαία βάση, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός μειώθηκε κατά 1,1% έναντι του Δεκεμβρίου, έναντι μείωσης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.  

Ο μέσος εναρμονισμένος πληθωρισμός του δωδεκαμήνου Φεβρουάριος 2011 - Ιανουάριος 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 10 - Ιανουαρίου 11, παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 4,9%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.  

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα, καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, παράλληλα με τον εθνικό δείκτη από τον Ιανουάριο του 1996.  

Οι εναρμονισμένοι δείκτες καταρτίζονται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με κοινοτικούς κανονισμούς, με σκοπό να παρέχουν συγκρίσιμα στοιχεία για τις διεθνείς συγκρίσεις του πληθωρισμού και, ειδικότερα, για την εκτίμηση του κριτηρίου σύγκλισης, της σταθερότητας των τιμών, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των χωρών, όσον αφορά την είσοδό τους στην ΟΝΕ.


Πηγή:  in.gr