Στα 2.014 πλοία ανήλθε τον Δεκέμβριο πέρυσι η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) και παρουσίασε μείωση 3,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Δεκεμβρίου 2010, έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2010 προς το 2009.


Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτει, επίσης, ότι η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε τον Δεκέμβριο 2011 σε 43.397.583 κόρους και παρουσίασε αύξηση 0,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2010, έναντι αύξησης 4,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2010 προς το 2009.