Αλλα 300 εκατ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων της 14ης Δεκεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ.

Την Τρίτη, ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 1,3 δισ. ευρώ από τα έντοκα γραμμάτια, συμπεριλαμβανομένων 300 εκατ. ευρώ από μη ανταγωνιστικές προσφορές, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,61%.


Πηγή: Ναυτεμπορική