Από χώρα προσέλκυσης σε χώρα αποστολέα εμβασμάτων μετατράπηκε την τελευταία διετία η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επίτροπος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, ελέγχου κα καταπολέμησης της απάτης κ. Ά. Σεμετά στον ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου, έπειτα από σχετική ερώτηση του Έλληνα ευρωβουλευτή σχετικά με την γενική τάση και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις εισροές και εκροές εμβασμάτων στην Ε.Ε. και ειδικότερα στην Ελλάδα.    

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το 2010 οι εκροές των μεταναστευτικών εμβασμάτων από την Ελλάδα εκτιμάται ότι ανήλθαν στα 1,1 δις ευρώ, εκ των οποίων τα υψηλότερα ποσά είχαν προορισμό την Αλβανία (514 εκατ. ευρώ), το Ισραήλ (190 εκατ. ευρώ) και τη Γεωργία (103 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισροές στην Ελλάδα ήταν 929 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα υψηλότερα ποσά προήλθαν από τις ΗΠΑ (339 εκατ. ευρώ), τη Γερμανία (236 εκατ. ευρώ) και το Βέλγιο (221 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, εμφανίζεται μία κατακόρυφη αύξηση των εμβασμάτων προς τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. (984 εκ. ευρώ) την ώρα που η εισροή από αυτά δεν υπερβαίνει τα 411 εκατομμύρια ευρώ. Από τα παραπάνω προκύπτει ένα συνολικό έλλειμμα της τάξης των 725 εκατομμυριών ευρώ μόνο για το 2010. Ο κ. Παπανικολάου τονίζει ότι η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε κυρίως την τελευταία διετία καθώς έως και το 2008 η αναλογία εισροών - εκροών εμβασμάτων εμφάνιζε πλεόνασμα της τάξης των 515 εκατομμυρίων ευρώ.         
   
Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: "Η οικονομική ανασφάλεια και η έλλειψη αναπτυξιακών προοπτικών που επικράτησε την τελευταία διετία στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα μία παράπλευρη απώλεια, ιδιαίτερα επιβλαβή για την ελληνική οικονομία. Οι μετανάστες που εργάζονταν στην Ελλάδα και διατηρούσαν καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα επιδόθηκαν σε μία άνευ προηγουμένου εκροή κεφαλαίων προς το εξωτερικό την ίδια στιγμή που Έλληνες εργαζόμενοι στο εξωτερικό ουσιαστικά πάγωσαν την εισροή χρημάτων προς την Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής ανασφάλειας που επικρατούσε στο εσωτερικό της χώρας.

Από 515 εκ. ευρώ πλεονάσμα το 2008 σήμερα έχουμε περίπου 700 εκατομμύρια έλλειμμα. Συνολικά επομένως, πέραν τον άλλων παραμέτρων και χωρίς να συνυπολογίζεται η εκροή κεφαλαίων από ελληνικά νοικουριά προς το εξωτερικό, συρρικνώθηκε η ρευστότητα στην αγορά και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατά περίπου 1,3 δις ευρώ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι κυβερνήσεις της προηγούμενης διετίας, δημιουργήσαν μια άνευ προηγουμένου οικονομική ανασφάλεια στην χώρα, σε όλους τους τομείς. Τα έκαναν όλα λάθος!".                 
   
Εκροές εμβασμάτων απασχολούμενων και εργαζομένων (σε εκατομμύρια ευρώ)   
   
Από Προς Πηγή 2000 2004 2008 2010   
   
EΕ-27 Υπόλοιπο κόσμο Εμβάσματα απασχολούμενων και εργαζομένων 19,373 32,831 31,212   
   
EΕ-27 Άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Εμβάσματα απασχολούμενων και εργαζομένων 12,904 23,360 22,338   
   
Ελλάδα Υπόλοιπο κόσμο Εμβάσματα απασχολούμενων και εργαζομένων 317 210 891 1,081   
   
Ελλάδα Άλλο κράτος της Ε.Ε. Εμβάσματα απασχολούμενων και εργαζομένων 150 149 764 984   
   
Εισροές εμβασμάτων απασχολούμενων και εργαζομένων (σε εκ. ευρώ)   
   
Προς Από Πηγή 2000 2004 2008 2010   
   
EΕ-27 Υπόλοιπο κόσμο Εμβάσματα απασχολούμενων και εργαζομένων 11,695 22,653 18,970   
   
EΕ-27 Άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Εμβάσματα απασχολούμενων και εργαζομένων 4,593 6,781 6,686   
   
Ελλάδα Υπόλοιπο κόσμο Εμβάσματα απασχολούμενων και εργαζομένων 1,752 723 1,478 929   
   
Ελλάδα Άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Εμβάσματα απασχολούμενων και εργαζομένων 759 370 692 411          
   

Ανάλυση στοιχείων: Το 2008 στάλθηκαν εκτός Ελλάδας 891 εκ. ευρω (προς υπόλοιπο κόσμο) συν 764 εκ. ευρώ (προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε) = 1,655 δις ευρω, ενώ εισέρευσαν στην χώρα εμβάσματα συνολικού ποσού 2,17 δις ευρώ (1,478 από υπόλοιπο κόσμο και 692 εκ. ευρώ από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.). Συνολικά, η Ελλάδα εμφάνισε πλεόνασμα 515 εκ. ευρώ. Αντίθετα, το 2010 οι αντίστοιχες εκροές ανήλθαν σε 1,081 δις ευρω (από την Ελλάδα προς τον υπόλοιπο κόσμο) και 984 εκ ευρώ (προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.) = 2,065 δις ευρώ ,ενώ οι εισροές σε 929 εκ ευρώ (υπόλοιπος κόσμος προς Ελλάδα) συν 411 ευρώ (κράτη μέλη Ε.Ε.). = 1,34 δις ευρώ. Επομένως οι εισροές - εκροές το 2010 εμφανίζονται ελλειμματικές κατά 725 εκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με το 2008, η διαφορά ανέρχεται στα 1,24 δις ευρώ.