Τη μεταβίβαση των 5.775.000 μετοχών του ΟΛΠ,δηλαδή ποσοστό 23,1% και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ», ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Οργανισμός.    Η μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επήλθε, κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’) και της υπ’ αριθμ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β’) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.   

Το Δημόσιο ελέγχοντας 100% το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ», ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.   

Με βάση τα παραπάνω:   

α) το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ Α.Ε. διαμορφώνεται σε 51,04% και    

β) το ποσοστό του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» σε 23,1%.   

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιανουαρίου πέρασε στο Ταμείο το 23,3 του ΟΛΘ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το ποσοστό του Δημοσίου είναι πλέον 50,97%.