Μείωση της κερδοφορίας της κατά 27% κατέγραψε πέρυσι η Coca Cola Τρία Έψιλον, εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας που έπληξαν την κατανάλωση σε Ελλάδα και Ιταλία και της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών της.  Η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα καθαρά συγκρίσιμα κέρδη ύψους 330 εκατ. ευρώ για το 2011, εντός του εύρους που είχαν προβλέψει οι αναλυτές.

Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1%, ενώ ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 1% το 2011. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2% στις αναπτυσσόμενες αγορές υπερ-αντισταθμίστηκε από αντίστοιχη μείωση κατά 3% στις ανεπτυγμένες αγορές και κατά 1% στις αναδυόμενες αγορές.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ακόμα ότι πρόκειται να κάνει επενδύσεις ύψους 1,45 δισ. ευρώ το 2012 - 2014. Οι ελεύθερες ταμειακές της ροές (free cash flow) κατά την περίοδο αυτή αναμένεται να κινηθούν στο ίδιο ποσό.

«Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από τις πωλήσεις ξεπέρασε αυτόν του όγκου των πωλήσεων, τόσο στο τέταρτο τρίμηνο του 2011, όσο και σε ετήσια βάση. Παρά τις εξαιρετικές προκλήσεις των οικονομικών συνθηκών στις περισσότερες αγορές μας, τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο,σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, αυξήθηκαν κατά 4% στο σύνολο του έτους. Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε τόσο μέσω της αύξησης όσο και μέσω της διατήρησης του μεριδίου αγοράς μας σε όγκο στα ανθρακούχα αναψυκτικά σε είκοσι πέντε από τις είκοσι οκτώ αγορές μας το 2011», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

«Κατά το τρέχον έτος το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον και το αρνητικό καταναλωτικό κλίμα αναμένεται ότι θα συνεχιστούν. Επίσης, το 2012 θα είναι μια ακόμα χρονιά σημαντικών πιέσεων στο κόστος των πρώτων υλών. Σε αυτό το περιβάλλον θα συνεχίσουμε τις ενέργειες μας ώστε να βελτιστοποιήσουμε την αποδοτικότητά μας και να μειώσουμε περαιτέρω τα κόστη μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην εφαρμογή της στρατηγικής μας για αύξηση των καθαρών εσόδων και θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα καθαρά έσοδα πωλήσεων ανά κιβώτιο, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την ηγετική μας θέση στην αγορά.

Κατά το 2012 στοχεύουμε να διατηρήσουμε τη δημιουργία ισχυρών καθαρών ταμειακών ροών εστιάζοντας στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική κοστολογική βάση μέσω των πρωτοβουλιών μας για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας», πρόσθεσε.

 

Πηγή: Naftemporiki