Ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το δημόσιοκατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με το επιτόκιονα υποχωρεί κατά 3 μονάδες βάσης σε σχέση με αντίστοιχη δημοπρασία του Ιανουαρίου.  «Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους ενός (1) δισεκατομμυρίου ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,61%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,701 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,70 φορές», αναφέρει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ στην ανακοίνωσή του.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.
 

Πηγή: Ναυτεμπορική