Μια άμεση υποβάθμιση του ΟΤΕ στην κλίμακα του C ή του D θα προκαλέσει πιθανή άτακτη χρεοκοπία της Ελλάδας και έξοδό της από το ευρώ, σημειώνει η Fitch σε έκθεσή της. Αναφορικά με αυτό το σενάριο, το οποίο δεν είναι η κυρίαρχη εκτίμηση του οίκου, σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόβλημα ρευστότητας λόγω της εξυπηρέτησης χρέους σε ευρώ και της ύπαρξης ταμειακών ροών σε δραχμές.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι οι ανταγωνιστές του οργανισμού, η Wind και η Vodafone, θα αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η πρώτη δεν έχει σημαντικά δανειακά βάρη μετά την αναδιάρθρωση και η δεύτερη είναι πολυεθνική, με κεντρική διαχείριση της χρηματοδότησής της εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με το βασικό υφιστάμενο σενάριο της Fitch, τακτικής αναδιάρθρωσης χρέους της Ελλάδας, υφίσταται περιθώριο ήπιας βελτίωσης της αξιολόγησης ΒΒ του ΟΤΕ.

Μία ακόμη εναλλακτική είναι η άτακτη χρεοκοπία της Ελλάδας, με τη χώρα να παραμένει, τουλάχιστον αρχικά, εντός της ζώνης του ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η αξιολόγηση του ΟΤΕ θα υποχωρήσει στην περιοχή του Β, τονίζει ο οίκος.

Πηγή: euro2day.gr