Η επίσημη διατύπωση της πρότασης προς τους ιδιώτες πιστωτές θα ξεκινήσει επισήμως την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, με στόχο ηδιαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Μαρτίου, ώστε να είναι εφικτή η διευθέτηση των ομολόγων αξίας 14,4 δισ. ευρώ που λήγουν μεταξύ 14 - 20 Μαρτίου.    Η πρώτη δόση της νέας δανειακής σύμβασης, ύψους 30 δισ. ευρώ θα δοθεί με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Πηγή: in.gr