Στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων προχωρά η Ελληνική Τράπεζα. Σύμφωνε με σημερινή της ανακοίνωση η Ελληνική Τράπεζα μειώνει το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων από 6,63% σε 6,49%, το βασικό επιτόκιο στεγαστικών μειώνεται από 5,13% σε 4,99%, το προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων από 6,13% σε 5,99% και το βασικό επιτόκιο καταναλωτικών μειώνεται από 10,77% σε 10,63%.


Το επιτόκιο της πιστωτικής κάρτας Hellenicard VISA (κλασική) από 15,13% μειώνεται σε 14,99% και της πιστωτικής κάρτας Hellenicard VISA (χρυσή) από 14,63% σε 14,49%

Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της μείωσης στο επιτόκιο euribor τρίμηνης διάρκειας και ισχύουν από 01/03/2012.