Την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 θα ανακοινώσει η ΕΥΔΑΠ  τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2011.


Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012, ενώ ως ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012.


Πηγή: Naftemporiki.gr