Κάθετα αντίθετο με την ένταξη στην διαδικασία του PSI των ομολόγων που κατέχουν πολλές εταιρίες, ως αντιστάθμισμα οφειλών του ελληνικού κράτους προς αυτές, δηλώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Στους σοβαρούς λόγους για τους οποίους πρέπει τα ομόλογα αυτά να εξαιρεθούν αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι καταρχάς τα ομόλογα αυτά δόθηκαν έναντι οφειλών και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρούνται επενδυτικού τύπου τοποθετήσεις, καθώς και ότι θα κλονιστεί οποιοδήποτε υπόλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρηματικής κοινότητας και Ελλάδας έχει απομείνει.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, οι λόγοι για τους οποίους πρέπει τα ομόλογα αυτά να εξαιρεθούν είναι:

-τα ομόλογα που έλαβαν οι εταιρείες δόθηκαν έναντι υπηρεσιών / προϊόντων που παρείχαν στο κράτος και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρούνται επ'ουδενί επενδυτικού τύπου τοποθετήσεις και να υπαχθούν σε αυτή την διαδικασία

-ορισμένα από τα ομόλογα που έλαβαν οι εταιρείες ήδη ρευστοποιήθηκαν έχοντας υποστεί σημαντική απομείωση της τάξης 35% με 50% αποφέροντας ήδη σημαντική ζημία στις εταιρίες αυτές. Συνεπώς, η οιαδήποτε περαιτέρω μείωση της αξίας τους θα επιφέρει την χαριστική βολή σε πολλές από αυτές τις εταιρίες

-η πρακτική αυτή σε συνδυασμό με τις μεγάλες καθυστερήσεις τακτοποίησης των πληρωμών που οφείλει το κράτος θα επιφέρει την μείωση ως εξαφάνιση της όποιας μελλοντικής πίστωσης από μέρους των εταιριών καθώς και πιθανή αύξηση των τιμών

-κλονίζεται το οποιοδήποτε υπόλειμμα εμπιστοσύνης έχει απομείνει της επιχειρηματικής κοινότητας ελληνικής ή ξένης προς την χώρα μας με οδυνηρές πλέον συνέπειες για την συνέχεια των επιχειρήσεων τους, τις οποιεσδήποτε επενδύσεις και φυσικά την ανεργία

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο επισημαίνει ότι «είναι καιρός πλέον να αντιληφθεί το Ελληνικό κράτος και όσοι κατά καιρούς το κυβερνούν την τεράστια σημασία της δημιουργίας ενός σοβαρού και σταθερού κλίματος σχέσεων και εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρηματικότητας και κράτους για την ανάπτυξη της οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και κατά συνέπεια την αύξηση της απασχόλησης που πρέπει να είναι και ο πρωταρχικός στόχος του κράτους σήμερα».

 Πηγή: in.gr