Χαμηλότερη θεωρεί το ΔΝΤ την πιθανότητα ραγδαίας παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης, εξαιτίας και των πρόσφατων μέτρων για την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, επισημαίνοντας ωστόσο πως το ρίσκο για την παγκόσμια ανάκαμψη «παραμένει σαφώς αρνητικό».

Οι βασικότεροι κίνδυνοι, επιμένει το Ταμείο, προέρχονται από την Ευρωζώνη, καλώντας μεταξύ άλλων τους «17» να ενισχύσουν τη δύναμη πυρός του «διχτυού ασφαλείας» για το κοινό νόμισμα. Αυτά αναφέρονται σε έγγραφο του ΔΝΤ προς τους υπουργούς Οικονομικών της G20 στο Μεξικό, το οποίο δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

«Το κεντρικό ρίσκο είναι η πολιτική που ακολουθείται στην Ευρώπη να μην καταφέρει να την στρέψει σε ένα "θετικό ισοζύγιο" και να αποτύχει στο να σπάσει τους ανατροφοδοτούμενους κύκλους προβλημάτων μεταξύ της πραγματικής, της δημοσιονομικής και της χρηματοπιστωτικής οικονομίας» σημειώνει το ΔΝΤ.

Πέραν της σύστασης του Ταμείου για ενίσχυση του «τείχους προστασίας» για την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ σημειώνει τη θέση του πως η ΕΚΤ πρέπει να συνεχίσει τις επεμβάσεις της και να παραμείνει προσηλωμένη στο πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων.

Πηγή: in.gr Χαμηλότερη θεωρεί το ΔΝΤ την πιθανότητα ραγδαίας παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης, εξαιτίας και των πρόσφατων μέτρων για την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, επισημαίνοντας ωστόσο πως το ρίσκο για την παγκόσμια ανάκαμψη «παραμένει σαφώς αρνητικό».

Οι βασικότεροι κίνδυνοι, επιμένει το Ταμείο, προέρχονται από την Ευρωζώνη, καλώντας μεταξύ άλλων τους «17» να ενισχύσουν τη δύναμη πυρός του «διχτυού ασφαλείας» για το κοινό νόμισμα. Αυτά αναφέρονται σε έγγραφο του ΔΝΤ προς τους υπουργούς Οικονομικών της G20 στο Μεξικό, το οποίο δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

«Το κεντρικό ρίσκο είναι η πολιτική που ακολουθείται στην Ευρώπη να μην καταφέρει να την στρέψει σε ένα "θετικό ισοζύγιο" και να αποτύχει στο να σπάσει τους ανατροφοδοτούμενους κύκλους προβλημάτων μεταξύ της πραγματικής, της δημοσιονομικής και της χρηματοπιστωτικής οικονομίας» σημειώνει το ΔΝΤ.

Πέραν της σύστασης του Ταμείου για ενίσχυση του «τείχους προστασίας» για την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ σημειώνει τη θέση του πως η ΕΚΤ πρέπει να συνεχίσει τις επεμβάσεις της και να παραμείνει προσηλωμένη στο πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων.

Πηγή: in.gr