Μέσω της ηλεκτρονικής οδού θα γίνονται μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών. Η όλη διαδικασία θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής ομάδας εργασίας που συστήνεται με εντολή του υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Με τη διαδικασία αυτή το κράτος θα γνωρίζει ποιος και τι μεταβιβάζει και το σημαντικότερο αν το δηλώνει με ακρίβεια τόσο στο έντυπο Ε1 (φορολογική δήλωση) όσο και στο έντυπο Ε9 (στοιχεία περιουσιακής κατάστασης).  

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών ομάδα εργασίας, για τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) με εξωτερικούς φορείς , για τη μελέτη και υποβολή προτάσεων, αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών , δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων.  

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη και η εξέταση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών,δωρεών, γονικών παροχών και μεταβιβάσεων, με σκοπό αφενός την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και αφετέρου τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου με τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου των υποθέσεων αυτών.  

Η παραπάνω Ομάδα Εργασίας στα πλαίσια του έργου της θα συνεργάζεται με τις Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γ.Γ.Π.Σ., με άλλες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Γ.Γ.Π.Σ, με παρεμφερή αντικείμενο καθώς και εκπροσώπους άλλων θεσμικών φορέων του ιδιωτικού Τομέα, εφ' όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση του έργου της.  

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της, οπότε και θα υποβάλει το πόρισμά της στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης ΚΕΠΥΟ και στους Γενικούς Γραμματείς των Γενικών Γραμματειών Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων & Γ.Γ.Π.Σ.

Με πληροφορίες από tovima.gr