Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, σε ταμειακή τροποποιημένη βάση, ανήλθε σε 490 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα (αν αφαιρεθούν δηλαδή οι δαπάνες για τόκους) διαμορφώθηκε σε 33 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή τουπουργείο ΟικονομικώνΤα στοιχεία αυτά δεν αφορούν τον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης κατά ESA, σε σχέση με τον οποίο διαμορφώνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι κάθε έτους και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4,872 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 4,795 δισ. ευρώ στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2012, που ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή και συμφωνήθηκε με την τρόικα κατά την τελευταία επίσκεψη των επικεφαλής των κλιμακίων. 

Η υστέρηση των καθαρών εσόδων που παρατηρήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από άμεσους φόρους λόγω της λήξης της έκτακτης εισφοράς σε κερδοφόρες επιχειρήσεις που είχε επιβληθεί το 2011 και στη μείωση των εσόδων από έμμεσους φόρους (κυρίως ΦΠΑ), εξαιτίας του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης (περίπου κατά 9.3% σε ετήσια βάση σε πραγματικές τιμές). 

Ωστόσο, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων, καθώς και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού. 

Οι δαπάνες ανήλθαν στα 5,362 δισ. ευρώ, απόδοση που ήταν εντός των νέων στόχων του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, αλλά αυξημένη κατά 395 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011. 

Οι κύριοι λόγοι της αύξησης είναι η υπέρβαση των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 410 εκατ. ευρώ και των μεταβιβάσεων προς τα νοσοκομεία για τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών κατά 180 εκατ. ευρώ. 

Η αύξηση των πρωτογενών δαπανών αντανακλά την αύξηση των επιχορηγήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία κατά 674 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αναπλήρωση της σημαντικής μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.

Η εν λόγω αύξηση υπερκάλυψε τη σημαντική μείωση των υπολοίπων κατηγοριών των πρωτογενών δαπανών κατά 261 εκατ ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο 2011, που προέκυψε μετά τη μείωση της καταναλωτικής και μισθολογικής δαπάνης του δημοσίου. 

Για την αντιμετώπιση της απόκλισης των στόχων του κρατικού προϋπολογισμού, η κυβέρνηση συμφώνησε με την τρόικα μέτρα που θα περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες κατά 3,2 δισ. ευρώ το 2012 και τις συμπεριέλαβε στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό. 

Το υπουργείο οικονομικών σημειώνει, τέλος, ότι το μηνιαίο δελτίο εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμούθα περιλαμβάνει στο εξής ετήσιες εκτιμήσεις για τα έσοδα και τις δαπάνες, που θα επικαιροποιούνται μέσα στο έτος ανάλογα με τις μεταβολές στο μακροοικονομικό περιβάλλον, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τη δημοσιονομική επίπτωση που επιφέρουν αλλαγές στην οικονομική πολιτική.