Μείωση του συνολικού μεγέθους της αγοράς ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων προκύπτει από κλαδική έρευνα, που διεξήγαγε η ICAP


Πιο αναλυτικά, την περίοδο 2000-2010, η συνολική αγορά ενοικιάσεων αυτοκινήτων σε αξία παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 7%. Ωστόσο, το 2008 ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε δραστικά, ενώ για τα έτη 2009 και 2010 παρουσίασε μικρή μείωση. 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όσον αφορά στην ποσοστιαία συμμετοχή της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της αγοράς, οι μακροχρόνιες μισθώσεις αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο που ανέρχεται περίπου 77% έναντι των τουριστικών - βραχυχρόνιων ενοικιάσεων που κατέλαβαν το υπόλοιπο 23%. Οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου καλύπτουν από κοινού το 70% περίπου της συνολικής αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων.
 

Στην Ελλάδα, λειτουργούν περίπου 2.500 επιχειρήσεις ενοικιάσεων ΙΧ, όμως η συγκεκριμένη αγορά εμφανίζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, γεγονός που οφείλεται στην κυριαρχία λίγων εταιρειών και ιδιαίτερα αυτών που κατά κύριο λόγο εκπροσωπούν διεθνή εμπορικά σήματα.
 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση της ICAP, οι συνολικές πωλήσεις το 2010 σε σχέση με το 2009 παρουσίασαν μείωση κατά 1,4%, ενώ το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 4,2%. 
 

Έντονη είναι και η γεωγραφική συγκέντρωση των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς η πλειοψηφία τους εδρεύει σε τουριστικές περιοχές της χώρας και κυρίως στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου.