Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις καθυστερούμενες οφειλές τους οι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), δίνει εγκύκλιος που εξέδωσε το ασφαλιστικό Ταμείο. Βάσει της εγκυκλίου οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 31/3/2012. Ως ελάχιστο οφειλόμενο ποσό ορίζονται τα 2.500 ευρώ στα οποία περιλαμβάνονται κάθε είδους εισφορές χωρίς τα τέλη καθυστέρησης.

Οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους είτε με εφάπαξ καταβολή ή έως έξι (6) διμηνιαίες δόσεις και έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών, είτε σε επτά (7) έως δέκα (10) διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση 75% επί των τελών καθυστέρησης. Ως ελάχιστο ποσό διμηνιαίας δόσης ορίζονται τα 250 ευρώ, ενώ προϋπόθεση είναι η καταβολή του εφάπαξ ποσού ή της πρώτης δόσης έως 30/4/2012.

Τέλος, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν  οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε ρύθμιση, έχουν απωλέσει προηγούμενες ρυθμίσεις και έχουν σε ισχύ άλλη ρύθμιση οφειλών και επιθυμούν ένταξη στη νέα ρύθμιση.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ