Μειωμένα έσοδα αναμένει η ΔΕΗ, για αυτό το λόγο αναθεωρεί προς τα κάτω τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου για το 2011. Ειδικότερα, αναμένεται μείωση των εσόδων κατά 7% σε σχέση με το 2010, από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας , με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών να διαμορφώνεται στο 6%.

Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα επίπεδα του 14%.

Η εκτιμώμενη μείωση του περιθωρίου EBITDA σε σχέση με το εννεάμηνο του 2011 οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση των δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου, ειδικά λόγω και της σημαντική μείωσης της υδροηλεκτρικής παραγωγής και της επίπτωσης του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους.