Η χαμηλή συμμετοχή και η αναγνωριστική διάθεση των ιδιωτών ομολογιούχων χαρακτήρισαν την πορεία του προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) την πρώτη εβδομάδα μετά την δημόσια πρόσκληση που απεύθυνε η Ελληνική Δημοκρατία στους επενδυτές. Ωστόσο, τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και από την πλευρά των θεματοφυλάκων εκφράζεται η αισιοδοξία ότι στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το βράδυ της 8ης Μαρτίου, οπότε και θα λήξει η πρόσκληση για το PSI, η συμμετοχή θα ανέλθει στα επιθυμητά επίπεδα. Κατά το διάστημα 24 Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που σχεδίασαν η Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ και η Bondholder Communications και η οποία τρέχει στην διαδικτυακή διεύθυνση www.Greekbonds.gr είχαν εγγραφεί και πιστοποιηθεί λίγοι από τους 8.000 κατόχους ελληνικών ομολόγων, ενώ οι εντολές συναλλαγής ήταν ελάχιστες και προέρχονταν κυρίως από τις ΗΠΑ, την Ασία και την Αφρική.

Σύμφωνα με τα Νέα  οι θεματοφύλακες και οι επενδυτές κινήθηκαν τις πρώτες ημέρες αναγνωριστικά και μέχρι την Παρασκευή η συμμετοχή δεν ξεπερνούσε το 5%, καθώς οι μεγάλες ελληνικές και διεθνείς τράπεζες δεν έχουν ακόμη συλλέξει τις περισσότερες εντολές από τους επενδυτές τους, κάτι που θα κάνουν τις επόμενες ημέρες συναινώντας στην εθελοντική ανταλλαγή των ομολόγων που κατέχουν.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα, τα τμήματα private banking των Eurobank, Alpha Bank και Εθνικής Τράπεζας έστειλαν την Πέμπτη και την Παρασκευή εκατοντάδες ενημερωτικά e-mail στους μεγάλους πελάτες τους ζητώντας να δηλώσουν εάν συναινούν ή όχι στους όρους της δημόσιας πρόσκλησης. Οι ίδιες οι τράπεζες αναμένεται να δηλώσουν έως την Τετάρτη 7 Μαρτίου την συναίνεση τους για την ανταλλαγή των ομολόγων που κατέχουν στα επενδυτικά και trading χαρτοφυλάκια τους.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση και στις ξένες τράπεζες, όπου το συντονισμό της διαδικασίας και της συγκέντρωσης της συμμετοχής έχει αναλάβει κεντρικά το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF). Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, οι Deutsche Bank, JP Morgan Securities, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Credit Suisse Securities, BNP Paribas και UBS έχουν ήδη ετοιμασθεί για τη διαδικασία και θα ανταποκριθούν μέσα στα επόμενα 24ωρα στη δημόσια πρόταση. 

Η θετική, δε, ανταπόκριση των ξένων και ελληνικών τραπεζών στο PSI σε συνδυασμό με την συνεισφορά των ασφαλιστικών ταμείων δημοσίων και ιδιωτικών δύναται να οδηγήσει τη συμμετοχή κοντά στα επίπεδα του 60% -70%.

Η ενεργοποίηση των CACs

Εφόσον προταθεί εγκύρως για ανταλλαγή λιγότερο από 75% του ανεξόφλητου ονομαστικού χρέους, το PSΙ δεν θα ολοκληρωθεί. Εάν η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από το 75% και μικρότερη του 90%, αλλά η Ελλάδα έχει τις συναινέσεις των ομολογιούχων για να τροποποιήσει τους τίτλους με ρήτρες συλλογικής δράσης τότε θα προχωρήσει. 

Οι ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs) θα τεθούν σε ισχύ, εάν κάτοχοι τουλάχιστον του 50% του συνολικού ποσού κεφαλαίου των ανεξόφλητων ομολόγων υποβάλλουν κατά την 8η Μαρτίου νομίμως εντολές συμμετοχής στο PSI και τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού ποσού κεφαλαίου των τίτλων αυτών ήτοι το 66%  συναινέσουν στις τροποποιήσεις των όρων των παλαιών ομολόγων.

«Αν δεν συμμετέχουν θετικά τα 2/3 των ομολόγων Ελληνικού Δικαίου δεν θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν τα CACs» δηλώνει ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Πέτρος Χριστοδούλου, απαντώντας στο εάν η περιορισμένη συμμετοχή στο PSI θα μπορούσε να μπλοκάρει την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης. Ωστόσο, η απόφαση για την ενεργοποίηση των CACs θα ληφθεί στη τηλεδιάσκεψη του Eurogroup της 9ης Μαρτίου δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Κάτοχοι ομολόγων που δεν θα προσφέρουν τους τίτλους τους προς ανταλλαγή, δεν θα ανταλλάσσουν και δεν αντικαθιστούν αυτούς τους τίτλους με νέα ομόλογα, τίτλους ΑΕΠ και Ομόλογα Πληρωμής PSI, ούτε θα λαμβάνουν δεδουλευμένους τόκους, εκτός εάν η Ελληνική Δημοκρατία λάβει την απαιτούμενη συναίνεση στο πλαίσιο του PSI για την αλλαγή των όρων των ομολόγων και αποφασίσει να ενεργοποιήσει τις τροποποιήσεις αυτές και να ασκήσει το δικαίωμά της για ανταλλαγή των τίτλων σύμφωνα με τους όρους των CACs.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη δημόσια πρόσκληση του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφιστάμενου ομολόγου που θα ανταλλάξουν οι ιδιώτες πιστωτές, θα λάβουν νέα ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 315 ευρώ, τίτλους ΑΕΠ αξίας 315 ευρώ και Ομολόγα Πληρωμής PSI (EFSF) ονομαστικής αξίας 150 ευρώ. Ακόμη, η Ελληνική Δημοκρατία θα προχωρήσει στην πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων όλων των ομολόγων που θα ανταλλαγούν ή θα αντικατασταθούν μέσω Γραμματίων Δεδουλευμένων Τόκων.

Από τα 370 δισ. ευρώ του ελληνικού χρέους τα 210 δισ. ευρώ είναι σήμερα στα χέρια ιδιωτών επενδυτών. Επιπρόσθετα η Ελληνική Δημοκρατία κατέχει ομόλογα ονομαστικής αξίας περίπου 56,6 δισ. ευρώ που κατά βάση ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από κάποιες Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες πριν από τις 22 Φεβρουαρίου 2012. Αυτά θα ακυρωθούν πριν από την προθεσμία λήξης της δημόσιας πρότασης και δεν θα συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του ορίου 50% του ποσοστού συμμετοχής.Πηγή: in.gr