Αλλαγές στο διοικητικό της συμβούλιο ανακοίνωσε η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την παραίτησή τους υπέβαλλαν τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητού συμβουλίου της εταιρείας κα Κόγια Παρασκευή, κ. Κωνσταντίνος Πιτάκας και Βασίλης Καραμούζης καθώς και τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωακείμ Τσουκαλάς, κ. Γεώργιος Πιτάκας και κ. Χαράλαμπος Καραμούζης.

Επιπρόσθετα, ο κ. Vadim Doubrovin παραιτήθηκε από τη θέση του ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα επανεκλογής του ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από τις παραπάνω παραιτήσεις το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε τους κα Olga Novikova, κ. Βασίλειο Κελτσόπουλο, κ. Yuri Vinokurov και επανεξέλεξε τον κ. Vadim Doubrovin.

Κατά συνέπεια, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας ταυτόχρονα προσωρινά ανεξάρτητα μέλη ως εξής:
1.   Στέλιος Πιτάκας (Μη Εκτελεστικό Μέλος -Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)
2.   Στέφανος Μανέλλης (Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος)
3.   Vadim Doubrovin (Εκτελεστικό Μέλος)
4.   Anita Hamilton (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
5.   Olga Novikova (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
6.   Βασίλειος Κελτσόπουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
7.   Yuri Vinokurov (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)