Με αφορμή την αναμενόμενη υλοποίηση δύο μεγάλων έργων της ΔΕΗ, των μονάδων Πτολεμαϊδα 5 και Μελίτη 2 στη δυτική Μακεδονία η περιφέρεια αναζητά δυνατότητες απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της περιοχής.
Με το βλέμμα στραμμένο στην κατασκευή των έργων, Περιφέρεια, Πανεπιστήμιο και ΤΕΕ θα προσπαθήσουν, το επόμενο χρονικό διάστημα, να στρέψουν την τοπική κοινωνία σε εξειδικευμένες κατευθύνσεις. 

Οι κατευθύνσεις αυτές θα αφορούν βασικά την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού ώστε να έχει την προοπτική να απασχοληθεί σε κατασκευαστικά έργα, αλλά και την ενημέρωση των εκπροσώπων από οποιαδήποτε εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα προκειμένου να αναπτύξουν δορυφορικές προς τη ΔΕΗ εμπορικές δράσεις. Πρόκειται επίσης να εξεταστεί το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που θα προκύψουν και της ανάκτησης υλικών.