Υποχώρηση στο 49,3 από 50,4 τον Ιανουάριο κατέγραψε τον Φεβρουάριο φέτος ο συνολικός δείκτης δραστηριοτήτων ΡΜΙ στην Ευρωζώνη και έναντι αρχικής εκτίμησης στο 49,7. Ως προς τον κλάδο υπηρεσιών, ο δείκτης ΡΜΙ μειώθηκε στο 48,8 από 50,4 τον προηγούμενο μήνα και έναντι αρχικής εκτίμησης στο 49,4.

Με πληροφορίες από Euro2day.gr