Μείωση κατά 27,4% στα 16.736 παρουσίασε ο αριθμός των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2012, ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 


Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2011 είχε παρατηρηθεί μείωση της τάξης του 54,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010. 

 

Όσον αφορά στην κυκλοφορία νέων μοτοσικλετών (άνω των 50 cc), κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012, ανήλθε σε 3.379, έναντι 6.145 το 2011, καταγράφοντας μείωση κατά 45%. 

 

Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2011, η μείωση ήταν της τάξης του 10,9%, σε σχέση με αυτό του 2010.