Στην εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού 40% επί του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας Eurodrip Peru S.A.C.  προχώρησε η Eurodrip, έναντι τιμήματος 1,10 εκατ. δολ. ΗΠΑ. H Eurodrip Peru SAC, παράγει προϊόντα στάγδην άρδευσης και  εμπορεύεται ένα πλήρες εύρος συστημάτων  άρδευσης  αποτελεί τον εμπορικό κόμβο συγχρόνως της τοπικής αγοράς και άλλων αγορών της Λατινικής Αμερικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Περού αποτελεί μία από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως με σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις σε αγροτικά προϊόντα και  ενεργειακές καλλιέργειες  για την παραγωγή βιοκαύσιμου / αιθανόλης.