Πρόστιμα της τάξης των 14,72 εκατ. ευρώ υπέβαλλε σε υπόχρεους εργοδότες η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) ΙΚΑ ΕΤΑΜ στη διάρκεια του 2011.

Σε έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης, μετά από αίτημα του βουλευτή του ΛΑΟΣ Θανάση Πλεύρη, υπογραμμίζεται ότι στόχος της διοίκηση του ΙΚΑ είναι η πάταξη της αδήλωτης εργασίας.  «Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι προσπάθειες των αρμοδίων υπηρεσιών και για το έτος 2012 θα είναι διαρκείς και επίμονες» αναφέρει ο κ. Κουτρουμάνης .
Σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη εντός του 2011, εκτός της γενικής απογραφής του συνόλου των συνταξιούχων και επιδοματούχων του ΟΓΑ, έγινε έλεγχος των ομογενών από την Αλβανία που λαμβάνουν τη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον οργανισμό. Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού ζητήθηκε η υποβολή δικαιολογητικών σε 21.000 περίπου δικαιούχους και έγινε οριστική διακοπή της συνταξιοδότησης σε 3.000 περιπτώσεις και αναστολή της συνταξιοδότησης, λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών σε 2.500 δικαιούχους. Ο Οργανισμός προτίθεται να συνεχίσει τους ελέγχους και για το τρέχον έτος, ειδικά για τους συνταξιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες, αναφέρει ο κ. Κουτρουμάνης.

 Έσοδα 20 εκατ. ευρώ αναμένει το ΥΠΕΡΓ από τις ασφαλιστικές μετατάξεις

Το ποσό των 20 εκατ. ευρώ εκτιμά ότι θα εισρεύσει στο ταμείο του ΟΓΑ ο κ. Κουτρουμάνης από ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξη το έτος 2012. Ο υπουργός αναφερόμενος  σ το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, τονίζει ότι οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης από 1.1.2012 μετατάσσονται υποχρεωτικά στις επόμενες κατηγορίες και μέχρι την 5η ασφαλιστική κατηγορία. Υπολογίζεται ότι περίπου 600.000 ασφαλισμένοι θα μεταταχτούν το έτος 2012 στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία. Από την υποχρεωτική αυτή μετάταξη εκτιμάται ότι η αύξηση των εσόδων του Κλάδου, για το έτος 2012, θα είναι 20.000.000 ευρώ.
Αύξηση επίσης του Κλάδου προβλέπεται και από την ένταξη 30.000 περίπου οφειλετών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 δηλαδή την εξόφληση μέχρι 20 τριμηνιαίες δόσεις με μικρότερο ποσό δόσης 150 ευρώ. Από τη ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι η αύξηση των εσόδων για το 2011 θα είναι 15.000.000 ευρώ.