Ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν σημείωσε πτώση τον Νοέμβριο κατά 8%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Τον μήνα Νοέμβριο του 2011, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 3.457 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 536,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.044,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,5% στην επιφάνεια και κατά 26,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο  μήνα του 2010. 
 

 

Αναφορικά με το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, έφτασε τις 3.437 οικοδομικές άδειες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 527,3% χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.996,7% m3 όγκου, καταγράφοντας μείωση κατά 0,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 27,3% στην επιφάνεια και κατά 25,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. 
 

 

Όσον αφορά στο μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας τον μήνα Νοέμβριο 2011, στο σύνολο της χώρας, αυτή ανήλθε σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9,1% χιλιάδες m2 επιφάνειας και 48,6% χιλιάδες m3 όγκου. 


 

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας για τον συγκεκριμένο μήνα στον συνολικό οικοδομικό όγκο είναι 2,4%. 
 

 

Από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Νοέμβριο του 2011, δηλαδή κατά την περίοδο των δώδεκα τελευταίων μηνών, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής και Δημόσιας), μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 37.892 οικοδομικές άδειες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 6.693,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 25.393,4% χιλιάδες m3 όγκου. 
 

 

Δηλαδή, η μείωση που καταγράφηκε είναι της τάξης του 24% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, του 36,3% στην επιφάνεια και του 32,6% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2009-Νοεμβρίου 2010. 

 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, ∆εκεµβρίου 2010- Νοεµβρίου 2011, η Ιδιωτική Οικοδοµική

∆ραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 23,8% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 35,9% στην επιφάνεια και κατά 32,2% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο ∆εκεµβρίου 2009- Νοεµβρίου 2010. 

 

Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την παραπάνω περίοδο, είναι 2,5%.

 

Το εντεκάµηνο Ιανουαρίου- Νοεµβρίου 2011, η συνολική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα εµφανίζει στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 27,0% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 40,8% στην επιφάνεια και κατά 36,6% στον όγκο, σε σχέση µε το αντίστοιχο εντεκάµηνο του έτους 2010. 
 

 

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 26,8% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 40,1% στην επιφάνεια και κατά 36,0% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Νοεµβρίου 2010.